Novi Nissan JUKE, pogled na sedišta u unutrašnjosti